Norad

For Norad har vi reist kloden rundt for å dokumentere effektene av norsk bistand.I Etiopia lykkes kampen mot kjønnslemlesting, tvangseketeskap og vold mot kvinner takket være organisert innsats. 

Send oss en henvendelse