Utdanningsdepartementet

Da Utdanningsdirektoratet skulle feire 200-årsjubileum fikk Applaus! det hyggelige oppdraget å lage åpningsfilmen. 

Send oss en henvendelse