IMDi

Film fra IMDi til norske kommuner og alle som arbeider med bosetting av flyktninger. Filmen forteller om støttetiltak som finnes når kommunene skal bosette flyktninger med funksjonshemninger. 

Send oss en henvendelse