Statens vegvesen

Statens vegvesen og Vegdirektoratet informerer privatbilister og yrkessjåfører om det store arbeidet som skal gjøre for å oppgradere norske tunneler. Målet er å vise hva som skal gjøres og hvorfor det er nødvendig å gjennomføre disse oppgraderingene.