UDI

Barn og ungdom som bor i asylmottak har de samme rettighetene som andre barn i Norge. Denne filmen er et verktøy for å undervise barna om disse rettighetene. Filmen er produsert på 30 ulike språk.