Filmproduksjon

Vi starter alltid en produksjon med å DEFINERE BUDSKAPET, TYDELIGGJØRE PREMISSET OG kartlegge målgrupper.

hvordan skal filmen berøre seer, gi ny kunnskap og nye idéer?

blavegg.jpg

Studio-opptak med blåvegg. Jubileumsfilm til Kunnskapsdepartementet 200 år. 

FORPRODUKSJON

Basert på oppdragsgivers tanker og premiss for filmen, utarbeider vi et manus som godkjennes før opptak. Nødvendig research og innhenting av informasjon. Produksjonsplanlegging, plukke location, avtale opptak med medvirkende, klargjøre for opptak.

PRODUKSJON 

Vi går i opptak, i studio eller på location. Bemanning av stab etter behov. Vi har et nettverk av dyktige frilansere, som vi har jobbet tett med helt siden starten i 1998.

ETTERPRODUKSJON

Filmen settes sammen i klipperommet. Virkemidler som grafikk, animasjon, musikk og kommentar legges på. Påsynsversjon av filmen sendes til kunde for godkjenning. Eventuelle rettelser blir gjort i andre klipperunde, ny påsynsversjon sendes til kunde. Filmen er nå inne i siste fase. Både lyd og bilde skal få en siste finish; lyden skal mikses og bildene skal fargekorrigeres.

Utmastring av godkjent film leveres til kunden i ønsket format.

Applaus! film&tv hjelper gjerne med publisering og distribusjon av filmen.

 

Content marketing

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

UTFORMING AV BUDSKAP OG KUNNSKAPSOVERFØRING

RESEARCH OG INNHENTING AV INFORMASJON

MANUS

OPPTAK

ETTERARBEID OG UTMASTRING

PUBLISERING, TILRETTELEGGING FOR SOSIALE MEDIER